Aanpak

“In 5 stappen naar een ijzersterke en rendabele Digital Media- en Social Media strategie.”

Om elk bedrijf de service te bieden die het bedrijf nodig heeft, heeft Red Flame Marketing een 5 stappenplan samengesteld. We kijken altijd waar we het verschil kunnen maken en volgen hiervoor een vaste aanpak. Het volgen van een vaste aanpak zorgt ervoor dat we altijd de juiste stappen maken met een lange termijnfocus. We nemen alle nodige aspecten mee en zorgen voor intern draagvlak.

Loop icon

Stap 1: Interne Analyse

We beginnen met het analyseren van de huidige bedrijfsprocessen. Doordat we eerst analyseren welke processen er al zijn, maken we gebruik van de leanings en effiencies die al vergaard zijn. We brengen de goede punten in kaart en bekijken deze processen met een kritisch oog. Naast het bekijken van de bestaande processen, erkennen we ook het eventuele gemis van processen. Deze nemen we mee in de analyse. We maken deze analyse door het in kaart brengen van de relevante KPI's, de datastormen van het bedrijf en het spreken met de betreffende stakeholders.

Star Icon

Stap 2: Data intepretatie

Nadat we in kaart hebben gebracht welke processen er zijn en welke er niet zijn, en daarbij welke processen een verbetering nodig hebben en welke juist niet, presenteren we onze bevindingen. We overleggen onze bevindingen en onze externe expertise graag, zodat er intern draagvlak ontstaat. En dit is belangrijk voor het doorvoeren van veranderingen. En sterker nog, het is noodzakelijk om deze gefundeerd door te voeren zodat deze ook onderdeel worden van de “business as usual”.

Bars icon

Stap 3: KPI's en OKR's

Nadat we weten op welke processen we ons gaan richten stellen we relevante Key Performance Indicators vast. Deze indicatoren helpen ons om inzichtelijk te maken wat het effect is van de veranderingen van deze processen. Om deze KPI’s op een structurele manier te bewerken, hanteren wij het Objectives and Key Results principe. We werken dagelijks aan het veranderen en aanpassen van de gekozen Objectives. Hiermee brengen we focus aan en zorgen we voor een geleidelijke verandering en/of aanpassing.

Map Icon

Stap 4: Implementatie

We zorgen voor een geleidelijke implementatie van de aanpassingen aan de marketingprocessen. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwe structuur voor de creatie van een social content kalender zijn, of een andere manier van het inkopen van media, het herindelen van het marketingteam, het digitaliseren van het rapporteren van resultaten, het opzetten van digitale campagnes, het lanceren van een nieuw label of het aanscherpen van de content creatie. Hier zullen we samen aan werken, afhankelijk van de behoefte.

Radius icon

Stap 5: Activatie

Nadat we de nieuwe processen geïmplementeerd hebben zorgen we er samen voor dat deze toekomstbestendig zijn. We kijken hierbij altijd ver vooruit en erkennen dat deze processen onderdeel zijn van een overkoepelende strategie. Verder houden we rekening met het feit dat veranderingen altijd komen, deze omarmen we en implementeren we waar nodig. Zo helpen we vele partijen bijv. bij het dagelijks uitvoeren van campagnes en het in kaart brengen van resultaten.

Ben je er klaar voor? Stuur ons een berichtje en we kijken graag wat we voor jouw merk kunnen betekenen.